Sånghäfte för kräftskivan

Här kan du ladda ner sånghäftet för kräftskivan.

kraftskiva

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Loppiskassan v1.2

Loppiskassan har blivit uppdaterad och stödjer nu redovisning av olika betalningsmetoder. De två betalningsmetoder som stöds är [Kontant, Swish].

Funktionen är densamma som tidigare version men gränssnittet är något ändrat.
Continue reading

Posted in java | Leave a comment

Välkommen till världen

Grattis till barnet, kul att det blev en Vidar 🙂

Bildresultat för vidar

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Loppiskassan

Vad är loppiskassan?

Loppiskassan är ett litet program som hjälper till med kassahantering och redovisning för inlämningsloppisar.

En inlämningsloppis är ett smart sätt att locka kunder till en stor loppis där flera säljare samsas om lokal och delar på kostnader.

Som säljare lämnar man in sina varor innan loppisen öppnar, och hämtar pengar och eventuella osålda varor när loppisen är över.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vacker hund

test

Teddy heter denna vovve!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Some aliases I use

In my daily work I often find myself doing repetitive tasks, some simple others more advanced.

Here are some of my favorite aliases I use for some of the simple tasks.


#Listing my IP addresses in a format so that I can easily copy the IP address I need.

ips='/sbin/ifconfig | grep "Link encap" -A1 | sed "s/.*inet addr://" | sed "s/ .*//"'

#Listing targets in an ant build.xml

catb='cat build.xml | grep -e".*target name.*"'

#finding java files (often used in conjunction with grep to look in files)

findjava='find . -type f | grep -e".*\.java$"'

#finding log files

findlogs='export log=$$;find . -type f | grep -e".*\.log$" >/tmp/$log ; find . -type f | grep -e".*\.log\.[0-9]*$" >>/tmp/$log ; cat /tmp/$log | sort '

#Grepping in history (eg 'hgrep scp')

hgrep='history | grep -v hgrep | grep '

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Wrap SharedPreferences in an enum for easy access

Sometimes you need to share a couple of global preferences in your android application and one option is to use the SharedPreferences to accomplish this;

  //get the preferences

  SharedPreferences prefs = myActivity().getSharedPreferences(“ConfigurationStore”, Context.MODE_PRIVATE);

  //store a value

  prefs.edit().putString(“user”, “Teddy”).commit();

  //get the value

  prefs.getString(“user”, null); 

I like my code simple so I wrote a very simple wrapper to hide the above, here is the result.

  public enum ConfigurationStore {
   USER(“user”);
   private String key;
   private SharedPreferences prefs = //get this from your activity class
   ConfigurationStore(String key){
    this.key = key;
   }
   public String get(){
    return prefs.getString(key, null);
   }
   public void set(String value){
    prefs.edit().putString(key, value).commit();
   }

  }

The usage of the wrapper is shown below

  //Set a value:
  ConfigurationStore.USER.set("Teddy");
  //get a value
  ConfigurationStore.USER.get()

It’s easy to extend with new properties just by adding to the enum:

  public enum ConfigurationStore {
   USER(“user”),
   DEPLOYMENT_TYPE(“deployment_type”);
  ....
  //Set a value:
  ConfigurationStore.DEPLOYMENT_TYPE.set("Beta-test");
  //get a value
  ConfigurationStore.DEPLOYMENT_TYPE.get()

Note that this is strictly using Strings. Ideas how to extend this to support other primitives in a type safe way are most welcome!

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment