Loppiskassan

Vad är loppiskassan?

Loppiskassan är ett litet program som hjälper till med kassahantering och redovisning för inlämningsloppisar.

En inlämningsloppis är ett smart sätt att locka kunder till en stor loppis där flera säljare samsas om lokal och delar på kostnader.

Som säljare lämnar man in sina varor innan loppisen öppnar, och hämtar pengar och eventuella osålda varor när loppisen är över.

Användarmanual

Loppiskassan har två vyer; Kassa & Historik.

Kassavyn används när man sitter i kassan och bokför köp, och historikvyn används för att räkna ut varje säljares förtjänst.

Kassavyn

kassa-vy

I kassavyn matar man in varje såld vara en kund köper. Varje sålt föremål har ett pris och ett säljnummer.

Säljnumret skriver man in i första textfältet (1), och priset i det andra (2) och avslutar med Retur/Enter. Detta upprepas för varje vara kunden köper.

Hela tiden räknas växeln ut som om man fått betalt i jämna hundralappar.

Tips! Får man en annan summa av kunden kan man slå in den i Betalt-textfältet för att räkna ut rätt växel.

När köpet är genomfört så trycker man på Slutför köp (3) för att spara köpet i historiken och rensa alla fält så att nästa köp kan slås in.

Tips! Om en kund köper flera varor från samma säljare kan du mata in flera priser med mellanslag.

Historikvyn

historik-vy

I historikvyn kan man se alla sålda artiklar och göra filtrering på säljare. När säljaren kommer för att hämta sin del av vinsten väljer man att filtrera på säljaren (1) och läser ut summan som skall betalas ut (2). När utbetalningen är gjord bokförs denna genom att man klickar på Betala ut (3). Önskar säljaren redovisning på sålda varor så kan man klicka på Spara i utklipp (4) för att kopiera säljredovisning till utklipp. Klistra sedan in (Ctrl + V) redovisningen i ett mailprogram exempelvis och skicka till säljaren.

Ett exempel på säljkvitto visas nedan.

Säljredovisning för säljare 31.
270 sålda varor för totalt 1873 SEK.
Provision: 187 Utbetalas säljare: 1686

1. 11.0 SEK Utbetalt
2. 10.0 SEK Utbetalt
3. 7.0 SEK Utbetalt
4. 4.0 SEK Utbetalt
5. 9.0 SEK Utbetalt
6. 5.0 SEK Utbetalt
...osv (bortklippt)

Importera andra kassor

Om flera kassor använts kommer köpen vara registrerade på olika datorer. Då behöver man välja ut en av dessa: huvuddatorn där historiken skall redovisas och importera de andra datorernas: slavarnas historik till denna.

historik-vy-utklipp

Börja med att leta upp datafilen där alla köp finns registrerade på respektive slav, var denna finns syns i titelbaren (1) i programmet. Maila (eller på annat sätt skicka) dessa till huvuddatorn. I Loppiskassan på huvuddatorn importera var och en av slavarnas datafiler genom att klicka på Importera Kassa (2). När alla slavars datafiler importerats är ni redo att räkna ut säljarnas, och er egen förtjänst (10%, avrundat nedåt till hela kronor per säljare).

Det gör inget om man råkar importera en annan kassa två gånger. Varje såld artikel har ett unikt id och vid importer kontrolleras om den sålda artikeln redan finns registrerad i kassan. Detta gör också att man kan importera andra kassor inkrementellt, exvis samla ihop alla kassor efter en dags försäljning och sedan fortsätta försäljningen dag två och importera kassorna igen – då tas bara de nya artiklarna med i importen, se exempel nedan.

partiell_import

Tips! Innan import, samla gärna varje kassas (även huvudkassan) datafiler någonstans om något går fel vid importeringen så ni kan göra om den vid ett senare tillfälle, eller redovisa varje kassa separat.

Tips! För att vara säker på att importen går bra, notera gärna varje kassas ofiltrerade historik (antal varor & summa) innan importering och kontrollera sedan efter importering att antal varor och summa stämmer.

Tips! Om man vill tömma Loppiskassan från alla köp så klickar man på Rensa kassan. Notera att all historik då försvinner för alltid.

 

Hur importera till Excel?

Datafilen kan importeras i Excel eller andra kalkylprogram som kommaseparerade värden; CSV (därav filnamnet Loppiskassan.csv). Förmodligen räcker det att dubbelklicka på Loppiskassan.csv, men i annat fall får man i kalkylprogrammet välja att importera CSV och bläddra fram till datafilen.

De två saker som är viktiga att tänka på är teckenuppsättningen: UTF-8 samt vilken separator som skall användas: komma (,). Se exempel nedan från Open Office.

loppiskassan_importera_excel

Hur starta Loppiskassan?

Ladda hem och installera Java 1.8 enligt denna guide.

Ladda hem och spara Loppiskassan.jar på din dator.

Starta sedan Loppiskassan genom att antingen dubbelklicka på Loppiskassan.jar, eller om detta inte fungerar genom att i en kommandotolk skriva: java -jar Loppiskassan.jar i den katalog där du sparat Loppiskassan.jar.

Mer utförlig beskrivning hur man kör ett javaprogram finns här.

Hjälp, något är fel!

Programmet är testat av utvecklaren, men det kan ändå finnas buggar, eller så har man gjort något fel som användare.

För att minimera risken/skadorna av båda kategorier så sparar Loppiskassan en backup för varje utförd filoperation, tex slutförande av köp, utbetalning till säljare, importering av annan kassa som kan användas vid eventuell manuell återställning.

Dock sparas högst tio backupfiler så om man fortsätter använda loppiskassan efter att ett fel inträffat minskar chansen att manuellt rätta felet.

Om ett fel upptäcks, stäng då ned Loppiskassan och åtgärda felet genom att manuellt editera Loppiskassan.csv eller skriv över den med en tidigare backupfil.

Tips! sortera filer på datum och tid för att se ordningen på backupfilerna.

Lycka till!

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s