Loppiskassan v1.2

Loppiskassan har blivit uppdaterad och stödjer nu redovisning av olika betalningsmetoder. De två betalningsmetoder som stöds är [Kontant, Swish].

Funktionen är densamma som tidigare version men gränssnittet är något ändrat.

Titelbaren visar nu version 1.2.

I kassavyn har knappen “Slutför Köp” ersatts av två knappar; “Kontant” & “Swish”.

kassavy1_2

I historikvyn har en drop-down-box “Typ av köp” lagts till, samt en text som visar hur många köp som gjorts. Notera att antalet köp som redovisas är baserat på valt filter.

Alltså, om du valt att dölja alla utbetalda poster, eller sorterat ut en viss säljare eller en viss betalningsmetod så räknas antal köp ut baserat på det.

historik1_2

Vill du veta totala antalet köp som gjorts med Swish skall du alltså använda följande filter.

historikFilter1_2allaswish

Knappen “Spara i utklipp” gör samma sak som förut, men har nu information om vilka betalningsmetoder som är medräknade. ex:

Säljredovisning för säljare 7.
510 sålda varor för totalt 3679 SEK.
Redovisningen omfattar följande betalningsmetoder: [Swish]
genomförda innan 2018-01-07T20:52:42.439.
Provision: 367 Utbetalas säljare: 3312

1. 11.0 SEK Ej utbetalt
2. 5.0 SEK Ej utbetalt
3. 2.0 SEK Ej utbetalt
4. 5.0 SEK Ej utbetalt
...

 

This entry was posted in java. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s